• Vyfotili jsme pro vás!

 • Proč si vybrat právě naši školu?

  Nabízíme

  • kvalitní vzájemně provázané předškolní a základní vzdělávání,
  • individuální přístup k dětem a žákům,
  • intenzivní a odbornou péči o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podporu v rámci vyučování - asistence ve výuce),
  • kvalifikovaný personál školy,
  • podporu poradenských pracovníků pro děti, žáky i rodiče (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, logoped),
  • možnost doučování a podporu přípravy na školu,
  • zázemí pěkného prostředí a dobře vybavených učeben,
  • řadu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit,
  • účast na sportovních a kulturních akcích (i celorepublikového charakteru),
  • širokou nabídku akcí pro rodiče i komunitu. 
  • Aktivní škola

   Naše škola je vzdělávacím, kulturním a poradenským centrem v Horním Městě.

  • Zdravé stravování

   Veškeré námi připravené jídlo i nápoje odpovídá vysokým nutričním standardům stanovených pro školní jídelny.

  • Přátelské prostředí

   Jsme základní a mateřskou školou rodinného typu. Preferujeme úzkou a efektivní spolupráci s rodinou i komunitou s možností podílet se na dění ve škole.

  • Individuální přístup

   Usilujeme o vytváření optimálních podmínek pro dosažení osobního maxima každého dítěte, žáka.